Kontakt

Kontakt

Apollos mail: apollo@hallsberg.se
Telefon:  0582-68 50 30
Detta nummer svarar vi på från 13-16,45.
Nummer för enbart sms: 070-21 90 199
Övrig tid finns det någon som svarar på Kometen 0582-68 50 33.

Postadress:
Apollo
Långängskolan
Långängsv. 2
694 33 Hallsberg

Besöksadress:
Apollo
Transtensv. 20
694 33 Hallsberg

Vintergatans telefonnummer 0582-68 50 45
Kometens telefonnummer 0582-68 50 33

Skolans telefonnummer: 0582-68 52 98 (telefonsvarare)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar