Verksamhetsbeskrivning

Apollo -Ett fritids som siktar högre
Vi är ett fritids som siktar högre. Det innebär att vi utvecklas hela tiden och att vi lär oss nya saker tillsammans. Vi ser lärandet som en ständigt pågående process.
Det är viktigt med glädje hos oss oss på Apollo. Fritids ska vara roligt och lustfyllt ,lärorikt men också meningsfullt. Vi arbetar för att öka gruppkänslan och att alla bemöter varandra på ett sätt som de själva vill bli bemötta.
Vår profil är teknik, miljö och uteverksamhet.
Inom teknik arbetar vi med att bygga saker både inomhus och utomhus ex. kojor, vindskydd, cykelhopp,lådbilar, tekniklego, drakar, bilar och fågelholkar. Vi lär oss mer om datateknik, utvecklar vår blogg , fotograferar och redigerar bilder. Vi söker och finner teknik hela tiden i vår omgivning.
Vårt mål är att miljöarbetet genomsyrar allt vi gör och att återvinning och miljötänk är en naturlig del av vår verksamhet. Miljötänket, kopplar vi gärna till teknik då vi vill ta tillvara material och återvinna det till något nytt som ex. att skapa uppfinningar, lösningar och kreativa idéer med saker vi finner i vår väg.
Uteverksamhet och rörelse är viktiga delar hos oss på Apollo. Efter en dag i skolan är det skönt att röra på sig. Vi har utflyktsdag minst en gång per vecka och barnen är med och bestämmer utflyktsmålen. Vi cyklar, går, leker och finner rörelseglädjen tillsammans och vi bygger och hanterar olika verktyg. Vi tittar också på vad naturen har att erbjuda. Vi tar tillvara på naturens möjligheter till stimulerande verksamhet.
Samarbete med närings och föreningslivet är något som vi tror kan leda till en positiv utveckling för oss som avdelning. Vi har inlett några samarbeten, men vill utveckla denna del och träffa många nya härliga människor.
Att koppla samman teknik, miljö och uteverksamhet med rörelse till ett ”Apollotänk” är något som vi ständigt arbetar utifrån. I ”Apollotänket” ingår även våra ryggradsregler.
Apollos ryggradsregler:*Att lyssna på varandra * Att visa varandra respekt ,Tänka på vad man säger till varandra, Att ha ett vårdat språk *Att vara rädda om våra saker *
Vi nöjer oss inte med att vara ett vanligt fritids utan vi är ett fritids som siktar högre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar